Montaż kratki trawnikowej (kratki parkingowej)

Kratka drogowa (kratka parkingowa) – instrukcja montażu

          UWAGA: Instalacja kratki drogowej  (montaż kratka parkingowa) nie powinna się odbywać w temperaturze poniżej 2 stopni Celsjusza.