Kogo obejmie podatek od deszczu?

Cały czas trwają prace nad przepisami mającymi objąć „podatkiem od deszczu” także właścicieli mniejszych i mniej zabudowanych niż dotychczas posesji.

 

Jak podaje PGW Wody Polskie „Intensywność i częstotliwość susz oraz zmiana rozkładu opadów powodują, że konieczne jest podjęcie skuteczniejszych i efektywniejszych kroków w celu zrównoważonego gospodarowania wodami i adaptacją do zmian klimatu. Dlatego też pięć ministerstw: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu opracowało wspólnie pakiet działań służących zatrzymywaniu i gromadzeniu wody.”

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy z 12 sierpnia 2020r. o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, zmianie ulegnie wielkość zabudowanej powierzchni z dotychczasowych 3500 m² z wyłączeniem 70% powierzchni (art. 269 ust 1 pkt 1 PrW) na 600 m² i wyłączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej od której trzeba będzie zapłacić podatek za zmniejszoną zdolność naturalnej retencji.

Nowy obowiązek niewątpliwie prowadzić będzie do wzrostu obciążeń przede wszystkim osób fizycznych. W szczególności dotknie to mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zobowiązani będą do uiszczania opłaty od podjazdów, parkingów i innych terenów, które w znacznej części zostały pokryte materiałami nieprzepuszczalnymi, typu asfalt, beton, kostka brukowa czy płyty chodnikowe, na skutek czego powierzchnia naturalnej retencji jest niewielka.

 

Czy można uniknąć lub zmniejszyć podatek od deszczu?

Jak wskazuje ustawodawca, podatek dotyczył będzie posesji pokrytych materiałami nieprzepuszczalnymi. Należy więc zastanowić się co możemy zrobić, aby na swoim terenie utrzymać lub przywrócić jak największą możliwość magazynowania wody opadowej w gruncie.

Pomóc w zrozumieniu celowości ustawy oraz przygotowania pod nią gruntów mają dwie zasady, z których jedna porusza temat przepuszczalności powierzchni gleby a druga powierzchni biologicznie czynnej:

  1. Zasada „Zatrzymuj wodę” – dotyczy obowiązku zagospodarowania wody opadowej i roztopowej na własnym gruncie. Celem jest zatrzymanie wody w obrębie działki poprzez jej infiltrację do gruntu.
  2. Zasada „Znajdź miejsce na zieleń” – wskazuje, że przynajmniej 30% powierzchni każdej działki powinna stanowić powierzchnia biologicznie czynna, w tym 15% – gleba, gdyż to właśnie ona, a nie zielony dach czy trawnik na garażu podziemnym, najefektywniej zapewnia retencję i zasilenie wód gruntowych oraz podziemnych.

W obie zasady doskonale wpisują się KRATKI PARKINGOWO-TRAWNIKOWE.

 

Parking z zachowaniem retencji – bez błota, kolein i kałuż

Kratki STELLA GREEN, popularnie zwane również eko-kratkami lub kratkami parkingowymi (trawnikowymi), przeznaczone są do wzmocnienia i stabilizacji gruntu przy jednoczesnym utrzymaniu swobodnej cyrkulacji wód oraz zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej. 

Kratki mogą być wypełnione kruszywem lub ziemią z trawą. Dzięki szerokiemu zastosowaniu doskonale sprawdzą się między innymi na parkingach publicznych (osiedla, hotele, centra handlowe) oraz przydomowych miejscach postojowych, drogach dojazdowych i przeciwpożarowych (zgodnie z wymogami UE), ścieżkach pieszych i rowerowych, zewnętrznych siłowniach oraz jako wzmocnienie zboczy, skarp, brzegów rzek i stawów. (Więcej o produkcie)

Przemyślana budowa produktu pozwala utrzymać pełny drenaż i zapewnia wymagany przez ustawę obieg wody. Dzięki ażurowej konstrukcji trawa przerasta strukturę i łączy poszczególne kratki. Naturalnie połączone poprzez korzenie trawy kratki doskonale stabilizują powierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Koncepcja stabilizacji terenu zielonego jest nie tylko praktyczna ale i estetyczna. Trawnik będzie utrzymany w dobrym stanie nawet jeżeli będą poruszały się po nim pojazdy.

Należy dodać, że utrzymanie w dobrym stanie  trawnika w kratce jest podobne jak przy każdym innym trawniku. Należy regularnie nawadniać i nawozić tego typu obiekty zielone. Przy koszeniu trawy w kratce można oczywiście korzystać z dowolnych kosiarek i robotów.

 

Zapraszamy do kontaktu – pomożemy w odpowiednim dobraniu produktu (zadzwoń).
Zespół STELLA GREEN