Deklaracje

Produkty marki STELLA GREEN uzyskały między innymi aprobatę techniczną, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, stanowiący pozytywną ocenę naszego wyrobu oraz jego przydatności do wykorzystania w różnorodnych projektach budowlanych.

Wszystkie wyroby zgodne są również z wymogami, określonymi przez Unię Europejską, a także przystosowane zostały do specyficznych wymagań dla powierzchni biologicznie czynnych, zapewniając ich najwyższą wytrzymałość na obciążenia i wysoką trwałość.

Kratki parkingowe można stosować na drogi przeciwpożarowe wg normy DIN EN 1072:1985 na podstawie testów przeprowadzony przez niemiecki instytut TÜV SÜD dla klasy obciążenia 16T oraz przetestowane  przez niezależny niemiecki instytut certyfikujący KIWA.

Firma Ml Sp. z o.o. ( producent marki STELLA GREEN)  posiada certyfikaty ISO 9001:2015  oraz ISO 14001:2015 w zakresie produkcji regranulatów i EKO produktów w oparciu o przetworzone surowce wtórne.

Ponadto jakość materiałów i produktów jest kontrolowana w we własnym laboratorium firmowych.

logo_all_jpg